Sayın üyelerimize duyurulur…

 

Sayın üyelerimize duyurulur.Derneğimiz 13.Nisan 2013 Cumartesi Saat 10:00 ‘ da Dernek adresi olan Ankara ili Çankaya ilçesi  İlkiz sokak :17/8 de Dernek genel kurulu yapılacaktır.Genel kurula tüm üyelerimiz davetlidir.

Genel kurul ilanı : Adyed yönetim kurulu başkanlığından derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 13.04.2013 günü saat 10:00 ‘da İlkiz sokak 17/8 adresinde bulunan dernek merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 20.Nisan.2013 saat 10:00 ‘da aynı gündemle aynı yerde nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılması saygı ile rica olunur.

                                                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU
GÜNDEM                                              :
1) Açılış ve yoklama
2) Kongre başkanlık divanı seçimi
3) Saygı duruşu
4) Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
6) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7) Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8) Tüzük değişikliği
9) Dilek ve temenniler
10) Kapanış