Yönetim Kurulumuzun  04.09.2012 tarih ve 70 sayılı kararı  doğrultusunda ;Türkiye Badminton Federasyonu  3. Olağan Genel Kurulu  13 Ekim 2012 Cumartesi günü  saat 10:30’da İlci Residence Hotel  (G.M.K Bulvarı No: 135 Tandoğan-Ankara)  adresinde yapılacaktır, bu toplantıda yeterli  çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki toplantı   14 Ekim 2012 Pazar günü yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

3.Olağan Genel kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.badminton.gov.tradreslerinden yayınlanacaktır.

Genel Kurul Delegelerine duyurulur

Saygılarımızla

Türkiye Badminton Federasyonu

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1-Saat 09.30-10.30 Akreditasyon ( delegelerin kayıt işlemleri)

2-Saat 10.30’da Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Yoklama,

3-Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi, gündemin okunarak oylanması,

4-Protokol konuşmaları,

5-12.04.2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6215 sayılı kanununun 10.maddesi ile 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun’da yapılan değişikliğe ve 19 Temmuz 2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Çerçeve Statünün  yerine yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan yeni Ana Statünün görüşülerek karara bağlanması,

6-Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

7-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

8-Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası,

9-Tahmini bütçenin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,

10-Yönetim Kuruluna harcama kalemleri arasında değişiklik yapma yetkisi verilmesi,

11-Yönetim Kuruluna Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto vb.kuruluşlardan, sponsorlardan temin edilecek kaynağın yanı sıra, gerektiğinde ilave para aktarma ve/veya borçlanarak her türlü tesis inşa etme, tadilat, onarım, yenileme, yapma, gerektiğinde bu tesisleri işletme ve benzer amaçlarla şirket kurma; tesislerde yer alan sosyal ünitelerin kiraya verilmesi, reklam alınması, GSM baz istasyonlarına kiralanması ve benzeri hususlar ile; amacına uygun menkul ve gayrimenkuller alma, kiralama, kiraya verme, işletme, ortaklık kurma, bağış kabul etme hususlarında yetki verilmesi,

12-Seçim listelerinin ilanı

13-Başkan adaylarının konuşmaları,

14-Seçim

15-Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi, sonucun belirlenmesi ve tutanak düzenlenmesi,

16-Dilek ve temenniler, Başkanın teşekkür konuşması, kapanış.