13.12.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

       Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.12.2012 Perşembe günü saat 10:00’ da Çetinkaya Köprübaşı Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi No:41 Bafra/SAMSUN adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,

4- Birleşme ile ilgili olarak tarafların 31/05/2012 tarihli Bilanço ve Gelir Tabloları esas alınarak Bafra Asliye Hukuk Mahkemesince atanan bilirkişi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa AKIN tarafından hazırlanan 29.08.2012 tarih ve 2012/36 sayılı raporu ile birleşmeye ilişkin 30.07.2012 tarihli uzman kuruluş raporu, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu Birleşme raporu ve 30.09.2012 tarihli Bilanço-Gelir Tablosu’ nun görüşülmesi sonucu olarak Çetinkaya Köprübaşı Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi No:41 Bafra/SAMSUN adresinde mukim 1201 sicil numarası ile Bafra Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı BAFAY YAĞ UN GIDA TARIM VE MAKİNALARI GÜBRE HAYVANCILIK YEM MADEN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde, (Kırklareli Ticaret Sicili Memurluğu’ nda 2054 sicil numarasıyla tescilli ve “Babaeski Yolu 10.Km Kavaklı – Kırklareli” adresinde mukim TRAKYA YEM VE YAĞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri gereğince devir edilmesi hususunda 15/10/2012 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesinin görüşülmesi,

5- Türk Ticaret Kanunun, 152.maddesi “Devrolunan şirket olarak, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder” hükmü uyarınca; Çetinkaya Köprübaşı Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi No:41 Bafra/SAMSUN adresinde mukim 1201 sicil numarasıyla Bafra Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı BAFAY YAĞ UN GIDA TARIM VE MAKİNALARI GÜBRE HAYVANCILIK YEM MADEN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin infisah edilmesine, buna ilişkin olarak gerekli bildirim ve işlemlerin yapılmasına, bu hususlarda Şirketin Temsil ve İlzamına; Şirket Muhasebe Finansman Şefi Nermin AKBAŞ ile Şirket Genel Müdür Vekili Mutlu ÇOBAN’ ın birlikte yetkilendirilmelerinin görüşülmesi,

6- Dilek ve temenniler,

7- Kapanış.

 

V e k a l e t n a m e

 

Hissedarı bulunduğum BAFAY YAĞ UN GIDA TARIM VE MAKİNALARI GÜBRE HAYVANCILIK YEM MADEN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.12.2012 Perşembe günü saat 10:00’ da ÇETİNKAYA KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ GAZİOSMANPAŞA CADDESİ NO:41 BAFRA / SAMSUN adresindeki Şirket merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………….’yı vekil tayin ediyorum.

 

VEKALETİ VEREN

İsim İmza Tarih

 

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

 

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.