DENİZCİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN

 Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Ocak 2013 tarihinde, saat 10:30’ da DENİZCİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ (Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Marina C Kapısı girişi Kalamış –Kadıköy/ İSTANBUL) yapılacaktır.

 Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın       13 Ocak 2013 tarihinde aynı saatte (10:30’da) ve aynı gündemle ; İstek Sosyal Tesisleri (Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. katı) Bağdat Cad. Göztepe / İstanbul salonunda  yapılacaktır.

                                                                                             YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM  :

1.  Dernek YönetimBaşkanı’ nın Açılış Konuşması,

2.  Başkanlık Divanı Üyelerinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3.  Varsa Gündem önerilerinin alınması, Gündemin kabulü,

4.  Başkanlık Divanına ,Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

5.  2012 yılı Yönetimine iliş

6.  Denetleme Kurulu Raporunun okunması,

7.  Raporlar üzerinde görüşme, müzakere,

8.  Dernek Yönetim ve Denetleme kurullarının ,Dernek İktisadi İşletmesinin, ayrı ayrı  aklanması (ibraları)

9.  Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın gelecek çalışma dönemi için önerdiği çalışma programı ve tahmini bütçe görüşülmesi, aynen veya değiştirilmesi, kabulü,

10.  Yönetim Kurulunun müteakip çalışma dönemi için gerekli gördüğü tüzük değişiklikleri ve yetkilerin tartışılması,

a. Tüzük  değişikliği:

(1) Tüzük Madde 30

Eski Hali

A. Aidatlar : Asil Üyelerden giriş ödentisi olarak 50,00 TL yıllık olarak 50,00 TL aidat alınır,

    Yeni Hali

A. Aidatlar : Asil Üyelerden giriş ödentisi olarak 100,00 TL yıllık olarak 100,00 TL aidat alınır,

b. Yönetim Kuruluna bütçeye fasıllar arası aktarma yetkisi

11.  Dernek Organlarının (Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun v.b) seçimi, Adayların Liste veya kişisel düzeyde kendilerini takdimi.

12.  Derneğin gelecek çalışma dönemine ilişkin Dilekler ve temenniler,

13.  Kapanış