Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen zamanlarda yapılan ,olağanüstü genel kurul toplantısı da ekstrem zamanlarda yapılan toplantı biçimidir.

Dernek Genel Kurul Toplantısı İşlemlerine geçecek olursak;öncelikli olarak derneğin genel kurul öncesi yani dernek genel kurula çağrı davetiyesini yayınlamadan önce tüm üyelik işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. Muhalif olan dernek genel kurul seçimlerinde ciddi problem yaşanmasını önler.

Dernek genel kurul toplantısı öncesi üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra genel kurul toplantı gününden en az 15 gün önce dernek genel kurul toplantısının üyelere bildirimi gerekmektedir.Bildirimde toplantı yeri ve saati ,çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantının yeri ve saati ,gündem maddeleri açık olarak bildirilir.

Dernek genel kurul toplantı günü ise ,genel kurula katılan tüm üyelere katılımda bulunduklarına dair dernek hazirun cetveli imzalatılır.Yeterli sayı  yani salt çoğunluk sağlandıysa (derneğin feshi-tüzük değişikliği gibi kararlar için 3/2 çoğunluk gerekir) dernek genel kurul toplantısına geçilir ve gündem maddeleri sırasıyla ,divan başkanı ve yardımcıları tarafından yönetilerek  genel kurul süreci tamamlanır.

Önemli Noktalar:

1)Yapılan dernek genel kurulu toplantı gününden itibaren 30 gün içinde İl Dernekler Müdürlüğü’ne bildirimi gerekmektedir.Yoksa cezai yaptırım söz konusu  olabilir.

2)Dernek genel kuruluna çağrıyı mesaj ya da mail yoluyla yaptıysanız mutlaka ekran görüntüsü çıktısı alınız ki şikayet durumunda  dernek genel kurulu iptal olmasın.Yazı yoluyla yaptıysanız bildirimin üyelere ulaştığına dair imza alınız .

3)Dernek Genel Kurul Toplantısı günü muhakkak yönetim ve denetim kurulu raporlarını okuyup ibra ettirin.

4)Yönetim kurulu değişiyorsa özellikle başkan ve sayman değişikliği var ise mutlaka devir teslim tutanakları hazırlayarak yeni yönetim kendini koruma altına alsın.