Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları Esasları ve UsülleriGenel, Genel Kurul İlanları

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Toplantı Çeşitleri, Zamanı, Yeri, Pay sahiplerinin Toplantıya Davet Edilmesi) Öz Genel kurul, anonim şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan üç organdan birisidir. Pay sahiplerinin katılımıyla oluşur ve şirketin diğer organlarının tayini, hesapların tasdiki, kazancın dağıtılması gibi temel konularda karar alır. Ancak, yılda bir ya da birkaç …

İlanı Görüntüle