Doğan Holding Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel, Genel Kurul İlanları

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 03 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat 14:00’de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, …

İlanı Görüntüle

Albarakatürk Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı (2013) Genel, Genel Kurul İlanları

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU’NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2013 günü saat 10:00’da Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. Toplantımıza elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı …

İlanı Görüntüle

Anadolu Sigorta Genel Kurul İlan Metni Genel

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 10.30’da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 2 Kat. 22-26 34330 4.Levent/İSTANBUL adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

İlanı Görüntüle

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları Esasları ve Usülleri Genel, Genel Kurul İlanları

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Toplantı Çeşitleri, Zamanı, Yeri, Pay sahiplerinin Toplantıya Davet Edilmesi) Öz Genel kurul, anonim şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan üç organdan birisidir. Pay sahiplerinin katılımıyla oluşur ve şirketin diğer organlarının tayini, hesapların tasdiki, kazancın dağıtılması gibi temel konularda karar alır. Ancak, yılda bir ya da birkaç …

İlanı Görüntüle

Kooperatif Genel Kurulları Çalışma Esası ve Kooperatif Genel Kurul Toplantısı Nisabı Dernek Genel Kurul İlanları, Genel, Tüzük Değişikliği İlanları

GENEL KURUL NEDİR? Kooperatif genel kurulu, bütün ortakları temsil eden en yetkili karar organıdır. Genel kurula katılma konusunda 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu (yapı kooperatifleri hariç) bir sınırlama getirmiştir. “3 ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir”. GENEL KURUL KAÇ ŞEKİLDE TOPLANIR? Genel kurul üç şekilde toplanır. 1. Kuruluş genel kurulu …

İlanı Görüntüle

Genel Kurul Örnek İlan Metinleri Genel

DUYURU İLAN ÖRNEKLERİ 1- Toplantıya Çağırı ve Erteleme İlan Örnekleri      a. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı – Anonim Şirket      b. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı (Temsilci Önerili) – Anonim Şirket      c. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı – Limited Şirket      d. Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Duyuru İlanı      e. Genel Kurul Toplantısı İçin Kurumsal Temsilci İstekli ve Öneri Duyuru …

İlanı Görüntüle

Dernek Olağanüstü Kongresi Dernek Genel Kurul İlanları, Genel, Tüzük Değişikliği İlanları

Derneklerde olağan ve olağanüstü kongreler nedir, nasıl yapılır? DERNEK YÖNETİCİLERİNE, DERNEK GENEL KURULLARININ İŞLEVİ HAKKINDA BİLGİLER ; Yazı Serisi:002 GENEL KURULUN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. KURULUŞTAN SONRA İLK GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA SÜRESİ Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması …

İlanı Görüntüle