Kooperatif Genel Kurulları Çalışma Esası ve Kooperatif Genel Kurul Toplantısı Nisabı

GENEL KURUL NEDİR? Kooperatif genel kurulu, bütün ortakları temsil eden en yetkili karar organıdır. Genel kurula katılma konusunda 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu (yapı kooperatifleri hariç) bir sınırlama getirmiştir. “3 ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir”. GENEL KURUL KAÇ ŞEKİLDE TOPLANIR? Genel kurul üç şekilde toplanır. 1. Kuruluş genel kurulu …

İlanı Görüntüle

Dernek Olağanüstü Kongresi

Derneklerde olağan ve olağanüstü kongreler nedir, nasıl yapılır? DERNEK YÖNETİCİLERİNE, DERNEK GENEL KURULLARININ İŞLEVİ HAKKINDA BİLGİLER ; Yazı Serisi:002 GENEL KURULUN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. KURULUŞTAN SONRA İLK GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA SÜRESİ Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması …

İlanı Görüntüle