Karar Tarihi:

Karar sayısı:

Konu          :

Başkan      :

Üyeler        :

 

Yönetim Kurulumuz kooperatif merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

 

1- Kooperatifimizin ………………………………..tarihinde icra ettiği Genel Kurul Tutanağında  Yönetim Kurulu üyeliklerine ……………………………. , ………………………………… , ………………………………..’lar seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında

Yönetim Kurulu Başkanlığına                             …………………………………        ( T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak),

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına             ………………………………..        ( T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak),

Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğe       ………………………………..        ( T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak)’ler atanmışlardır.

3- Kooperatifimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, her türlü işlemleri yapmak üzere

Yönetim Kurulu Başkanı                  …………………………………,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı …………………………………,

Yönetim Kurulu Muhasip Üye          ………………………………….’ lerden en az ikisinin kooperatif unvanı veya kaşesi altında müştereken temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Başkan   (T.C.Kimlik No)                                     Başkan Yardımcısı   (T.C.Kimlik No)                                 Üye   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                               İsim-İmza                                                              İsim-İmza

 

 

 

 

Genel Kurul Tutanağı ile Yönetim Kurulu Kararında Dikkat edilmesi gerekenler:  

 

1-Genel Kurul Tutanağında Genel Kurul Tarihi yazılacaktır.

2-Genel Kurul Tutanağında ve tutanağa ekli diğer evraklarda kooperatifin tam tescilli unvanı yazılacaktır.

3-Olağan Genel Kurulun hangi yıl / yıllara ait olduğu belirtilecektir.

4-Genel Kurul Tutanağı ile Yönetim Kurulu kararı elle yazılmış ise yukarıda istenen evrakların haricinde Genel Kurul Tutanağı ile Yönetim Kurulu kararının daktilo veya bilgisayardan yazılmış okunaklı sureti (imza ve onaya gerek yok – 2 adet) Esas Genel Kurul Tutanağı ile Yönetim kurulu kararında yazılmış kelimelerin dışında farklı kelimeler yazılmayacaktır.

5- Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin isimlerinin yönetim kurulu karar defterine yazılan üyelerin isimleri ile aynı olması gerekir.

6- Genel Kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerin seçimlerinin (kişi sayısı / seçilme süresi  /  temsil ve ilzam açısından )şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak yapılması gereklidir.

7-Denetçilerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile akraba olmaması gereklidir.

8-Kararlarda yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları)   belirtilecektir.