Değerli üyemiz,

Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği yönetim kurulunun 22.02.2013 tarih ve 41 sayılı kararı uyarınca, Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği’nin üçüncü olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2013, Cumartesi günü saat 14.00’te Fevzipaşa Cad., Şehit Mehmet Sarper Alus Sk., No: 5, Kat: 3, Fatih-İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Mart 2013 tarihinde aynı adreste aynı gündemle yapılacaktır. Toplantıya Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği’nin tüm üyelerinin katılımı konusunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Şinasi Gündüz
Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve zabıtları imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve ibrası,
  4. Bir önceki döneme ait bütçenin okunması ve ibrası,
  5. 2013-2014-2015 yılları tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması,
  6. Yeni Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Yeni Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  8. Temenni ve görüşler,
  9. Kapanış.