Medya Derneği olağan genel kurul toplantısı 28 Şubat 2013 tarihinde dernek merkezinde yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 6 Mart 2013 tarihinde yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Gündem maddeleri:

1. Açılış ve yoklama

2. Kongre başkanlık ve katiplerinin seçimi

3. Denetim kurulu raporlarının görüşülmesi

4. Faaliyet raporunun görüşülmesi

5. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi

6. Yönetim kuruluna yetki verilmesi

7. Dilek ve temenniler