DUYURU İLAN ÖRNEKLERİ

1- Toplantıya Çağırı ve Erteleme İlan Örnekleri
     a. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı – Anonim Şirket
     b. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı (Temsilci Önerili) – Anonim Şirket
     c. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı – Limited Şirket
     d. Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Duyuru İlanı
     e. Genel Kurul Toplantısı İçin Kurumsal Temsilci İstekli ve Öneri Duyuru İlanı
      f. Genel Kurul Toplantısı İçin Temsilci Önerisi Duyuru İlanı
     g. Genel Kurul Toplantısının İptali/Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyuru İlanı

2- Birleşme İşlemi İlan Örnekleri
     a. Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu İlanı
     b. Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı – Devralan
     c. Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı – Devrolan

3- Bölünme İşlemi İlan Örnekleri
     a. Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu İlanı
     b. Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı – Devralan
     c. Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı – Bölünen

4- Sermaye Azaltımından Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı

5- Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı

6- Sermaye Taahhüdüne İlişkin İlan Örnekleri
     a. Sermaye Taahhüdünü Ödemeye Çağrı (anasözleşmeden doğan) İlanı
     b. Sermaye Taahhüdünü Ödemeye Çağrı (esas sermaye sistemli) İlanı
c. Sermaye Taahhüdünü Ödemeye Çağrı (kayıtlı sermaye sistemli) İlanı
     d. Iskat İşlemine İlişkin İhtar İlanı
     e. Iskat Sonucu Pay Senetlerinin İptali Duyurusu
* Rüçhan Hakkı İlanı 461.maddenin 3. fıkrası gereği tescile tabi olduğundan örnek ilan metni hazırlanmamıştır.

7- Şirket Emtiasının Satışından Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (İcra-İflas md.280)

8- Malvarlığı Devrinden Dolayı Alacaklılara Çağrı (Borçlar md.202)

 

9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci maddesi uyarınca münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflere yapılacak ihtar ve kayıt silme ilan örnekleri.

a. Münfesih İhtar İlanı – (Genel)
b. Münfesih İhtar İlanı – (Sermayelerini 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı KHK ile öngörülen tutara çıkarmamış olan şirketler)
c. Münfesih Kayıt Silme

 

 

http://www.tobb.org.tr adresinden alıntıdır.