Ticaret Unvanı
SARTEKS İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Ticaret Sicil No : 229846
Ticari Adresi : FULYA MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO 58 KAT 4D 10 ŞİŞLİ İSTANBUL
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/07/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden
21.07.2017 tarihindeki genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadığından 21/08/2017 tarihinde,
saat: 10.00’da, İOSB. Çevre Sanayi Sit. Sosyal Tesisler Yönetim Binası Kat.1 No: 6 Başakşehir/İSTANBUL
adresinde, aşağıdaki aynı gündem maddeleri çerçevesinde 2014/2015/2016 yılı olağan genel kurul toplantısı
gerçekleştirilecektir.
Yönetim kurulunun 2014/2015/2016 yılları faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi
genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin
katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Kaşe – İmza
GÜNDEM:
1- Açılış Yoklama Saygı Duruşu
2- Genel kurul Divan Heyeti Teşekkülü Tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3- 2014-2015-2016 yılları Finansal tablolar Yönetim Kurulu faaliyet raporu Ayrıntılı bilançoları Gelir
Tabloları okunması müzakeresi ve Kabul edilmesi
4- Yönetim kurulunun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile seçilmesi
6- Tahmini bütçenin ve Şirketimiz aktifindeki gayrimenkulün satışının görüşülerek karara bağlanması
7- Sermaye artırımı kararının görüşülerek karara bağlanması
8- Dilek temenniler
6- Kapanış