SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DERNEĞİ

2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Yönetim, 2. Olağan Genel Kurulu’nun, aşağıda belirtilen gündemle 07.09.2013 Cumartesi günü saat11:00’de Demirtepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. Neyzen Tevfik Sok. No:7 Maltepe/Ankara (Saffron Hotels) adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile yine aynı adreste 14.09.2013 Cumartesi günü saat 11.00’ de yapılmasınakarar vermiştir.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

Gündem maddeleri:

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Kongre başkanlık ve katiplerinin seçimi,

4. Tüzük değişikliği,

5. Dernek Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması,

6. Denetim kurulu raporlarının görüşülmesi,

7. Faaliyet raporunun görüşülmesi,

8. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi,

9. Yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10. Dilek ve temenniler.

 

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DERNEĞİ

GENEL YÖNETİM KURULU