TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
GENEL KURUL DUYURUSU

 • Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurulu 04 Kasım 2012 Pazar günü Saat: 10.00’da CROWNE PLAZA Otel’de (Ankamall yanı Akköprü ANKARA) yapılacaktır. Salona giriş için delege kayıtları saat 08:30’da başlayacaktır.

 • İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı bir gün sonra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 • Genel Kurul Duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.ttf.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

 • Tenis Federasyonu Başkanlığından duyurulur.

GÜNDEM                                                  :

 1. 08:30-10:00 Akretidasyon

 2. Açılış ve saygı duruşu

 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulması

 4. Ana Statü Taslağının oylanması

 5. Açılış Konuşması

 6. Faaliyet ve Denetleme raporunun görüşülmesi ve ibrası

 7. Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi

 8. Bütçenin onaylanması, bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması ve gerektiğinde Federasyonun borçlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

 9. Destek Talimatının oylanması

 10. Taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

 11. Öneri ve dilekler