TSYD Antalya Şubesi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ilanı

Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Spor kulübü Antalya Şubesi’nin olağanüstü genel kurul toplantısı 07 Ağustos 2013 günü saat 10.00’da dernek merkezindeki toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamaması durumunda 17 Ağustos 2013 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.

 

Halil İbrahim OKUMAMIŞ

Antalya Şube Başkanı

 

 

GÜNDEM :

1-     Açılış ve yoklama ve saygı duruşu

2-     Divan teşekkülü ve divana imza yetkisi verilmesi

3-     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

4-     2012 yılı gelir tablosu ve bilançosunun okunması

5-     Denetim Kurulu raporunun okunması

6-     2012 yılı gelir tablosu, bilançosu, yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibrası

7-     Yönetim Kurulu seçimi

8-     Denetleme Kurulu seçimi

9-     Dilek ve temenniler

10-  Kapanış