Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem konularını görüşmek üzere 29.09.2013 tarihinde, saat 11.00 da TCDD Sosyal Tesisleri Alsancak/İZMİR adresinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı gündemle, aynı adreste 06.10.2013 günü saat 11.00 da çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel kurul Üyelerimize duyurulur.


GÜNDEM:
1-    Yoklama ve açılış,
2-    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3-    Divan teşekkülü,
4-    Açılış konuşması,
5-    Protokol konuşmaları,
6-    Faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
7-    Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası,
8-    Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu üyeleri ile Genel Merkez üst kurul delegelerinin seçimi,
9-    Dilek ve temenniler,
10-  Kapanış.