TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

2013 yılı Olağan Genel kurulunun 27.04.2013 Cumartesi günü saat: 13.00 de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı- RUMELİ SALONU’nda (Gümüş Cad.No:4 Harbiye 34367 Istanbul) aşağıdaki gündemle yapılacak olup; toplantı gündeminde tüzük  değişikliği maddesi bulunduğundan tüzüğümüzün toplantı yeter sayısı olarak tespit ettiği asil üyelerimizin 2/3 çoğunluğu ile toplanacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde toplantının aynı gündem ve yerde 04.05.2013 tarihinde aynı saatte toplantı nisabı aranmaksızın yapılacağı ilanen duyurulur.

GÜNDEM
1. Açılış
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4. 2012 yılı, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi
5. 2013 yılı bütçesinin okunması ve görüşülmesi
6. 2012 yılı hesapları hakkında Denetim Kurulu raporunun okunması
7. Yönetim Kurulunun ibrasının görüşülmesi ve oylanması
8. Kurumumuz mülkiyetindeki Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Barbaros mah. 25 pafta, 139 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın satışı hakkında görüşme yapılması, karar alınması ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
9. Kurumumuz mülkiyetindeki, Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Hacı Halil Mahallesi, Pafta 110, Ada 319 , 1 parsel, ve ada 322 parsel 2 ve 320 ada, 17 nolu parsel, 19 nolu parsel, 21 nolu parsel ile 302 ada 23 parsel sayısında kayıtlı 6 adet taşınmazın satışı hakkında görüşme yapılması, karar alınması ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
10. Safranbolu’da Kurum tarafından kiralanan ve kullanılmayan Safranbolu Beybağı sokak no:5 deki iki katlı ahşap ev; yine aynı sokakta 8 numaralı iki katlı bahçeli ahşap evin kiraya verenlere iadesi hususunun görüşülmesi, bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11.Kurumumuz mülkiyetindeki Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemal Köyündeki, E16c-03-4a pafta, 192 ada, 214 ve 215 parsel ile E16c-03c pafta, 192 ada, 8 parsel sayısındaki taşınmazların kamu yararına kullanılmak üzere Devlet Kurumları veya kamu yararına kullanılmak üzere kamu yararına çalışan vakıflara şartlı olarak devri veya intifaının bırakılması hakkında görüşme yapılması ve Yönetim Kuruluna izin verilmesi
12. Tüzük değişikliği teklifinin maddelerinin okunması, görüşülmesi, oylanması,
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış