Tüzük değişikliği genel kurul toplantısı

Tüzük değişikliği genel kurul toplantısı

11.04.2013 09:23:34

Olağanüstü Tüzük Değişikliği Genel Kurul Toplantısı’na çağrı ilanı:

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞANÜSTÜ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

Dernek Yönetim Kurulu’nun 02/04/2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararı ile Olağanüstü Tüzük Değişikliği Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28 Nisan 2013 Pazar günü saat 10:00’da Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. Gelincik Sok. No:2 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapılacaktır.

28 Nisan 2013 Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde; ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 05 Mayıs 2013 Pazar günü saat 10:00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

Sayın Üyelerin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Gündem:

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karar altına alınması,
5. Kapanış.

Not:
1. Tüzük hükümleri uyarınca Sicil No’su 22768’e kadar olan (22768 dahil) ve 12 Nisan 2013 günü çalışma saati sonuna kadar 2012 yılı aidatını yatırmış üyeler Olağanüstü Tüzük Değişikliği Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir.
2. Sayın Üyelerin hüviyetlerini ve üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

Haber Kaynağı: Bjk.com.tr