Şirketimiz 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili Bilançosunu, kar ve zarar Hesaplarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşmek izere yıllıkOlağan Genel Kurul Toplantısını 29 Mart 2013 Cuma günü saat 14.00’de Mustafa Kemal Mahallesi T.O.B.B ikiz kuleleri C Blok 28.kat ANKARA adresinde yapacağını ilanen duyurulur.

duyuru ilanı